Àrees de la Fundació ACA

Àrees de la Fundació ACA

  • UM / Unio Musics
  • Centre de Recerca
  • Àrea d’Imatge
  • Traditio:Ars
  • Aula Poètica
  • Art:arts
  • Àrea Artística Encontres
  • Sa Vacal
  • Aula de Gastronomia
  • Amics de l’Orgue

 

La Fundació, ja des de 1995, i degut al creixement constant de cicles i activitats que abasten aspectes divers de l’art contemporani, va veure que el millor sistema d’organització era establir àrees de treball. Cada una d’elles autònoma i a la vegada integrada al projecte total de la Fundació.

Les àrees que s’establiren tenen els seus propis responsables i les seves pròpies temàtiques. Des de el món visual, la musicologia, la gastronomia, la poesia, el món dels orgues, el folklore i la música contemporània. Cada una d’elles ha anat marcant els seus objectius, això ha facilitat el creixement i la diversificació d’àmbits en els que avui en dia laFundació ACA està present tant en la vida cultural de Mallorca, com Internacional.

Per acabar, des de 1979 la Fundació ACA és conscient de que el suport a la cultura no pot ser complet sense la creació d’un segell discogràfic UM/Unió Músics, que al marge dels concerts difongui l’obra de compositors i intèrprets actuals. Al llarg dels anys això ha donat lloc a nombroses edicions sonores molt diverses i especialitzades que es distribueixen a comerços especialitzats i directament a la Fundació a través de les subscripcions d’“Amics d’UM/Unió