Historia de l’ ACA

ACA, que significa Àrea Creació Acústica, llavors, un espai per a la creació sonora, s’ubica al poble de Búger, a l’illa de Mallorca, a l’arxipèlag Balear, a un lloc històricament privilegiat, pas de totes les corrents mediterrànies.
Fou creada pel compositor Antoni Caimari i Alomar el 1978 i el 1985 es constitueix davant notari, el Sr. Sebastià Palmer, baix l’auspici de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, dotant-se d’uns estatuts i uns fins que han dirigit les seves passes fins el dia d’avui.
Per a reforçar aquests propòsits el 1993 el Consell de Mallorca assumeix la Presidència d’honor, prenent el projecte com un dels projectes de més futur i originalitat amb els que conta l’illa per a potenciar la seva cultura i el seu patrimoni artístic.

El Patronat de la Fundació ACA

Per aquesta mateixa raó, la Fundació es representa des d’un ampli Patronat en el que hi figuren artistes, intel·lectuals i diverses entitats representatives de l’àmbit cultural de Mallorca, així como aquelles institucions que s’han involucrat directament al seus projectes com son el Consell de Mallorca, la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, l’Ajuntament de Búger, l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de sa Pobla i el Conservatori Profesional de Música i Dansa de les Illes Balears.