Els objectius de la Fundació

Els objectius de la Fundació

En aquest àmbit de recolzament humà i institucional, la Fundació s’ha erigit com un vehicle per a protegir, desenvolupar i coordinar la nostra cultura contemporània musical amb la resta de l’estat espanyol i dintre de la comunitat Europea, i per a que els seus fruits es reinverteixin en la societat, així com al seu credo fundacional hi figura, on l’art és una font de coneixement i provocació per a encarar els problemes i dilemes de la nostra realitat.
Podem distingir dues sendes en aquest sentit. La primera vol crear una infraestructura que permeti la creació, la documentació i la vivència de la música contemporània. La segona crea un teixit d’activitats musicals i artístiques.

– Infraestructures

És una realitat ja, d’aquest primer punt, la “Sala del Piano”, on la Fundació te la seva fonoteca, rica en registres sonors de la seva història musical i de la cultura musical de tots els temps, una Biblioteca musical i un Arxiu de Partitures, fruit de les seves activitats i adquisicions, i per acabar un ampli Fons Històric-Musical fruit de les vivències de tants anys i activitats. És també un espai multifuncional, on realitzam concerts de cambra, i seu temporal de l’Estudi d’enregistrament, caracteritzat pel seu piano“Bösendorfer Imperial”.

Son també ja una realitat les cel·les per artistes, i com veurem més endavant, amb motiu dels projectes de infraestructura, la creació d’un menjador per artistes i un espai central que hem anomenat ÀGORA, amb múltiples usos; des de l’auditori, a sales d’assaig, d’exposició, oficines, bar i tenda de vendes per les edicions gràfiques i sonores de la Fundació.

L’actual construcció d’un menjador corre paral·lel a la creació d’una “Aula de Gastronomia Mallorquina” amb la qual recuperar i fomentar la tradició culinària autòctona.

La següent fase de construcció prevista pel 2007 – 2008 és un “Centre de Recerca i Documentació Històrico – Musical de Mallorca”, fundat per Mn. Joan Parets on ubicar finalment la Biblioteca, Fonoteca, Partituroteca i els Arxius Històrics de la Fundació, que han anat creixent al llarg dels anys, i que precisen ja d’una cura i conservació òptima.

Una tenda, “Botiga de l’Art”, en la que posam a la venda les nostres edicions discogràfiques i gràfiques, així com material dels diversos festivals i activitats de la Fundació, productes gastronòmics de primer ordre, i en relació amb la nostra “Aula gastronòmica”, i productes artesanals de Balears, i finalment un espai per a l’administració i magatzem.

El projecte central i més ambiciós és el de l’ÀGORA ARTÍSTICA ACA.

L’Auditori Bach, dissenyat per activitats de diversa índole, des de concerts d’orquestra a activitats de dansa i teatre.

Endemés, l’auditori estarà equipat amb orgue amb sonoritats que abarcarà distintes tendències de l’història de l’organeria, el qual permetrà no sols concerts d’aquest instrument, sino també enregistraments en inmillorables condicions ambientals.

Diverses Sales (Sala polivalent Cage, Sala Capllonch, Sala Torrandell) destinades a activitats d’assaig, dansa, conferències, projeccions i concerts de càmera.

Zones d’exposicions, tant per instal·lacions actuals como per exposicions pictòriques, així como una zona condicionada per l’exposició d’arxius i materials emblemàtics de la història de la Fundació ACA.

Un Jardí Botànic, situat a la coberta de l’ÀGORA i que es zona de contemplació i meditació en la que recollim una selecció d’espècies botàniques provinents de diversos països i continents.

Zones d’oficines i zones de treball per a les corresponents Àrees de la Fundació.
En el Laboratori Electroacústic i Visual-Schaffer, els compositors i creadors en residencia podran investigar, experimentar i crear les seves obres amb els mitjans més avançats.

Finalment, hem cregut que no era possible la construcció sense la preservació del nostre medi ambient, Per això, des de l’any 2001 i amb l’ajuda de l’Ajuntament de Búger i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, cream “Sa Vacal – Espai Verd”, amb l’objectiu de recuperar la fauna i flora autòctona que rodeja a la Fundació, així com un espai d’oci per fer us de les riqueses d’aquest paratge i que acomodarem amb bancs, taules i serveis varis. Està previst també organitzar visites de grups escolars i turisme cultural i així poder gaudir d’un concert, gastronomia mallorquina i la natura de “Sa Vacal – Espai Verd”.

L’emplaçament privilegiat de la Fundació i el desenvolupament de tots aquests projectes motiva també que augmenti el nombre de cel·les disponibles per artistes en residència. Unes cel·les que no sols conten amb unes vistes i unes condicions ambientals de llum i silenci privilegiades, sinó també de tot el que precisa el creador. Des de connexió a Internet, radio, DVD i televisió, bany propi i petita cuina, de manera que la seva estància sigui sense cap tipus de privació i amb independència, tal com a vegades ho requereix la creació.